Sanh tự nhiên (Natural Delivery)

Sanh tự nhiên là phương pháp sanh qua ngã âm đạo, tuy nhiên khác với sanh thường (Vaginal Delivery), sanh tự nhiên là phương pháp sanh tự nhiên thật sự, không can thiệp bất kỳ máy móc hay loại thuốc nào trong quá trình sanh. Phương pháp này thường được áp dụng ở các nước phát triển. Việc theo dõi sanh đuợc thực hiện tại nhà. Bác sĩ, nữ hộ sinh sẽ đóng vai trò theo dõi và giúp đỡ khi cần thiết. Hầu hết là để người mẹ tự chuyển dạ, tự chịu đau đớn và tự rặn sanh một mình.

Phương pháp này có rất nhiều ưu điểm:

  • Tự nhiên 100%, đưa con người trở lại “cái sanh” nguyên thuỷ của loại người, không dùng bất kỳ loại thuốc hay dụng cụ gì đưa vào cơ thể, do vậy hoàn toàn không ảnh hưởng đến cơ thể người mẹ.
  • Hạn chế tối đa việc phẫu thuật do việc can thiệp quá sớm của các thủ thuật sử dụng trong sanh thường như tăng go bằng oxytocin (gây vỡ tử cung, suy thai…), ảnh hưởng của việc giảm đau, cuối cùng là chỉ định quá mức (rộng rãi) việc mổ lấy thai.
  • Tầng sinh môn sẽ giãn nở tự nhiên, không cần phải cắt tầng sinh môn ngay từ đầu.
  • Gần gũi với thiên nhiên

Ngày nay, phương pháp này càng trở nên phổ biến và trở thành thời thượng (mode de vie)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *